YÖNETİM KURULU

DR. ORHAN ALAN

BAŞKAN

 

DR. GÜVEN YILDIRIM

BAŞKAN YARDIMCISI 

 

DR. SEÇİL UÇAR ERMİŞ

GENEL SEKRETER

 

DR. TURHAN SAN

SAYMAN

 

DR. UFUK YANBULOĞLU

BASIN & HALKLA İLİŞKİLER

 

DR. GÜZİN AKKUZU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

DANIŞMA VE ONUR KURULU ÜYELERİ

PROF. DR. HALİS ÜNLÜ

PROF. DR. CEMAL CİNGİ

DR. MAZHAR ÇELİKOYAR